Rød rotråte (Phytophthora rubi)

Publisert 28.11.2012     Sist endret 14.01.2013
Rød rotråte på bringebærbusker
Symptom av rød rotråte i felt. Luster 2005.  Foto: Torbjørn Takle, FMLA Sogn og Fjordane

Rød rotråte i bringebær skyldes algesoppen Phytophthora rubi. Dette er en karanteneskadegjører som infiserer og dreper røttene på bringebærplanta. Algesoppen angriper kun bringebær.

Karanteneskadegjøreren rød rotråte i bringebær (Phythophthora rubi /syn: P.fragariae var rubi) er utbrett på mange lokaliteter i Norge, spesielt i Sogn og Fjordane.

Målet med Mattilsynets forvaltning av rød rotråte er å hindre videre spredning med planter og formeringsmateriale av bringebær. Det blir tatt rutinemessige undersøkelser i sertifisert produksjon og hittil er ikke rød rotråte påvist i denne produksjonen. Tiltak ved påvisning finner du her.

Nøkkelinformasjon

 • Status regelverk: I forskrift om plantehelse er rød rotråte listet i Vedlegg 2 og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens Vedlegg 4A pkt.16.1, 16.2, 16.3 og i Vedlegg 4B, pkt. 5.  I EU er rød rotråte deregulert og er å anse som en kvalitetsskadegjører. Ved omsetning i EU skal plantemateriale som et minimum tilfredsstille krav til CAC i EUs markedsdirektiv for frukt- og bærplanter Counsil Directive 2008/90/EC. 
 • Vertplanter: Rød rotråte angriper vanlig bringebær (Rubus idaeus) og hybrider, samt svartbringebær (Rubus occidentalis) som er mest vanlig i østlige Nord-Amerika. Det er ikke kjent at andre Rubus arter blir infisert.  
 • Symptomer: Gulning og visning av bladverk, bærende skudd visner før bærene er modne, ofte ses en krok i toppen av visne skudd, en mørk råte brer seg fra rothalsen og oppover og skarp grense mellom friskt og sykt vev på angrepne røtter. Nye skudd er små og svake. Sjukdommen trives best i kjølig fuktig klima. Den opptrer flekkvis og angrepene er sterkest i våte partier i feltet.
 • Inspeksjonsmetode: Visuell kontroll og laboratorieundersøkelser.
 • Viktigste spredningsveier: Med infisert plantemateriale, med jord, redskaper og vann. Planteskadegjøreren danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan leve i jord uten vertplanter i mer enn 15 år.
 • Utbredelse: Rød rotråte er utbrett i hele verden hvor det dyrkes bringebær, men skaper mest problem i deler av verden med kjølig og fuktig klima.

Tiltak ved funn av rød rotråte

Ved funn av rød rotråte gjelder følgende restriksjoner:

 • Forbud mot å spre rød rotråte med planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av slekten Rubus L., f.eks bringebær og bjørnebær. Det vil si at det er forbudt å selge, gi bort eller på annen måte avhende planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av arter som tilhører slekten Rubus L.
 • Eier skal gjøre den annen part kjent med restriksjoner som er gitt som følge av påvisning av rød rotråte før inngåelse av avtale om:
  - salg eller overdragelse
  - forpaktning, leie eller bortleie av jord
  - maskinsamarbeid
  - salg av maskiner og utstyr
 • Eier av et produksjonssted som har fått påvist rød rotråte, kan med disse restriksjonene fortsatt ha bærproduksjon av bringebær på produksjonsstedet, men ved fortsatt bringebærproduksjon eller produksjon av andre arter som tilhører slekten Rubus L. er produksjonsstedet å anse som smittet og restriksjonene kan ikke oppheves. Produksjonsstedet anses som smittet i minimum 15 år etter at produksjon av bringebær eller andre arter som tilhører slekten Rubus L. er opphørt. Dersom virksomheten selv velger å sanere alle felt med slike arter og ikke fortsette slik produksjon, kan Mattilsynet etter 15 år vedta å oppheve restriksjonene etter søknad. I søknaden må produksjonsopplegg i karanteneperioden dokumenteres.

Andre nettsider

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Helén Ihlebekk Hauger, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 38.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Helén Ihlebekk Hauger, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 38.