Tomato chlorotic dwarf viroid

Publisert 29.08.2012     Sist endret 01.02.2016
Tomatplante ‘Juanta’ angrepet av Tomato chlorotic dwarf viroid
Tomatplante ‘Juanta’ angrepet av Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd).  Foto: Mattilsynet

Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) er en planteskadegjører som kan angripe og føre til betydelig avlingstap i tomat. Flere prydplanter kan være bærere av viroidet uten å vise synlige symptomer.

TCDVd anses som en trussel for veksthusproduksjonen av tomat i Norge. Skadegjøreren ble for første gang påvist i norsk tomatproduksjon i 2012.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: Skadegjøreren er ikke listet i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse), men vil inntil videre bli vurdert som en potensiell karanteneskadegjører etter § 40 i forskriften. Planteskadegjøreren er ikke ført opp på EPPO’s skadegjørelister.
  • Utbredelse: TCDVd har vært funnet i tomatproduksjon i USA, Canada, Nederland og Frankrike. De siste årene er viroidet også på vist i flere slekter og arter av prydplanter i flere land i Europa, Nord-Amerika og Asia.
  • Vertplanter: Tomat, samt arter av prydplanter innen slektene Petunia, Verbena og Vinca.
  • Symptomer: Varierer med sort, årstid og vekstforhold. I tomat er de første symptomene ofte vekstreduksjon (dvergvekst) og gulning av bladene i toppen av plantene. Bladene blir etter hvert brunfargede og nekrotiske. Redusert fruktsetting og fruktstørrelse gir etter hvert store avlingstap. Ved sterk smitte vil plantene etter hvert visne og dø.
  • Inspeksjonsmetode: Bruk av laboratorietesting er nødvendig for sikker påvisning av viroidet. Visuell inspeksjon i tomat kan avdekke smitte.
  • Introduksjon og spredning: Viroidet kan introduseres i en tomatkultur gjennom frøsmitte eller ved smitteoverføring fra infiserte prydplanter ved stell av planter. Videre spredning i en tomatkultur skjer ved kontaktsmitte når planter stelles og beskjæres. Infiserte planter, planteavfall, frukter og redskap kan medføre videre smittespredning. Smitteoverføring med humler er bare på vist i forsøk, og det er usikkert om det kan skje i praktisk dyrking.

Andre nettsider

Andre faktaartikler

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kåre Willumsen, seniorrådgiver,seksjon planter, hovedkontoret.Kontaktinformasjon

Kåre Willumsen, seniorrådgiver,seksjon planter, hovedkontoret.