Faktaartikkel

Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd)

Publisert 29.08.2012     Sist endret 01.02.2016
Tomatplante ‘Juanta’ angrepet av Tomato chlorotic dwarf viroid
Tomatplante ‘Juanta’ angrepet av Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd).  Foto: Mattilsynet

Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) er en planteskadegjører som kan angripe og føre til betydelig avlingstap i tomat. Flere prydplanter kan være bærere av viroidet uten å vise synlige symptomer.

TCDVd anses som en trussel for veksthusproduksjonen av tomat i Norge. Skadegjøreren ble for første gang påvist i norsk tomatproduksjon i 2012.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: Skadegjøreren er ikke listet i Forskrift om plantehelse, men vil inntil videre bli vurdert som en potensiell karanteneskadegjører etter § 40 i forskriften. Planteskadegjøreren er ikke ført opp på EPPO’s skadegjørelister.
  • Utbredelse: TCDVd har vært funnet i tomatproduksjon i USA, Canada, Nederland og Frankrike. De siste årene er viroidet også på vist i flere slekter og arter av prydplanter i flere land i Europa, Nord-Amerika og Asia.
  • Vertplanter: Tomat, samt arter av prydplanter innen slektene Petunia, Verbena og Vinca.
  • Symptomer: Varierer med sort, årstid og vekstforhold. I tomat er de første symptomene ofte vekstreduksjon (dvergvekst) og gulning av bladene i toppen av plantene. Bladene blir etter hvert brunfargede og nekrotiske. Redusert fruktsetting og fruktstørrelse gir etter hvert store avlingstap. Ved sterk smitte vil plantene etter hvert visne og dø.
  • Inspeksjonsmetode: Bruk av laboratorietesting er nødvendig for sikker påvisning av viroidet. Visuell inspeksjon i tomat kan avdekke smitte.
  • Introduksjon og spredning: Viroidet kan introduseres i en tomatkultur gjennom frøsmitte eller ved smitteoverføring fra infiserte prydplanter ved stell av planter. Videre spredning i en tomatkultur skjer ved kontaktsmitte når planter stelles og beskjæres. Infiserte planter, planteavfall, frukter og redskap kan medføre videre smittespredning. Smitteoverføring med humler er bare på vist i forsøk, og det er usikkert om det kan skje i praktisk dyrking.

Andre nettsider

Andre faktaartikler

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Kåre Willumsen, seniorrådgiver,seksjon planter, hovedkontoret.Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Kåre Willumsen, seniorrådgiver,seksjon planter, hovedkontoret.