Virus og viroider i planter

Publisert 09.10.2012     Sist endret 01.11.2022

Her følger informasjon om noen viktige virus og viroider i planter som Mattilsynet forvalter gjennom plantehelseregelverket eller andre bestemmelser.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonsbrosjyre sharkavirus på plomme PDF
Informasjonsbrosjyre tospovirus PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer