Forskrifter

Publisert 09.10.2012     Sist endret 18.06.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333

Regelverk og veiledning