Tomatbronsetoppvirus og impatiens-nekroseflekkvirus

Publisert 04.07.2013     Sist endret 17.01.2022

Tomatbronsetoppvirus og impatiens-nekroseflekkvirus tilhører tospovirus-slekta, og er karanteneskadegjørere som kan gjøre stor skade i en rekke økonomisk viktige veksthuskulturer av blomster og grønnsaker. Virusene kan spres med infisert plantemateriale eller med trips. Amerikansk blomstertrips (ABT) regnes som den viktigste vektoren.

Tospovirus anses ikke for å være etablert i Norge, men de dukker av og til opp med importert plantemateriale.

Eier eller bruker av eiendom har, ved funn eller mistanke om funn av tospovirus, plikt til straks å melde fra til Mattilsynet om dette.

Virksomheter som importerer, produserer og/eller omsetter planter, har selv et ansvar for ikke å spre karanteneskadegjørere som er listet i forskrift om plantehelse. Tospovirusene tomatbronsetoppvirus og impatiens-nekroseflekkvirus er begge listet i Vedlegg 1 i forskrift om plantehelse.

Mattilsynet fører tilsyn med at planter som importeres, produseres og/eller omsettes er i samsvar med regelverket.

Ved funn av tospovirus  kan Mattilsynet pålegge tiltak for å utrydde og hindre videre spredning av virus og bekjempelse av trips. Det kan for eksempel være omsetningsforbud, destruksjon av planter, bekjemping av trips, desinfeksjon og rengjøring av veksthus og redskaper m.m.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonsbrosjyre tospovirus PDF