Hvilke planter angripes av tospovirus?

Publisert 04.07.2013     Sist endret 04.07.2013

Tospovirus er i Norge skadegjørere i veksthuskulturer. De regnes ikke å kunne overvintre på friland her i landet. Begge virusene er «altetende» og angriper også ugras. Impatiens-nekroseflekkvirus angriper først og fremst blomsrende prydplanter, men tomatbronsetoppvirus angriper både prydplanter og grønnsakskulturer Det er rapportert funn av tomatbronsetoppvirus på mer enn 900 arter! Les mer om dette i Informasjonsbrosjyre tospovirus.

Fant du det du lette etter?