Tomatbrunflekkvirus (ToBRFV)

Publisert 28.05.2021     Sist endret 22.05.2023

Tomatbrunflekkvirus (TOBRFV) er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika. ToBRFV kan ifølge EPPO infisere opptil 100% av plantene og forårsake 30-70% tap i tomatproduksjonen. Viruset er ikke regulert i norsk plantehelseregelverk, men Mattilsynet anser ToBRFV som en potensiell karanteneskadegjører. Ved funn vil Mattilsynet fastsette tiltak for å bekjempe og isolere smitte.

Mattilsynet gjennomfører kartlegging i norsk produksjon av småplanter og i tomatproduksjonen i en periode fra 2021 for å dokumentere status for dette viruset i Norge. Vi oppfordrer alle til å melde fra ved mistanke om tomatbrunflekkvirus i produksjonen.

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Risikovurderinger

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer