Faktaartikkel

Fakta om tomatbrunflekkvirus (ToBRFV)

Publisert 28.05.2021     Sist endret 03.06.2021
Foto: EPPO Global Database

Tomatbrunflekkvirus (Tomato brown rugose fruit virus,ToBRFV) er et plantevirus i Tobamovirus-slekten. Viruset ble først oppdaget i Jordan og Israel i 2014 og 2015 og har spredd seg raskt til Europa og andre land i verden. Viruset angriper hovedsakelig tomat (Solanum lycopersicum) og paprika (Capsicum annuum). Viruset hindrer vekst og utvikling av plantene, skader fruktproduksjonen og kan gi store økonomiske tap for dyrkerne.

Hva gjør EU med ToBRFV?

ToBRFV er ikke regulert som en karanteneskadegjører (QP) eller ikke regulert karanteneskadegjører (RNQP) i EU. Men for å overvåke situasjonen og hindre introduksjon og spredning i unionen har EU fastsatt midlertidige tiltak i bestemt i en egen gjennomføringsforordning. Reglene inkluderer bl.a:

 • Krav til import fra 3. land, bl.a.
  - Importkontroll hvor minimum 20 % av en sending med frø eller småplanter skal testes. 
  - Sunnhetssertifikatet skal ha med tilleggserklæring for ToBRFV.
 • Etablering av produksjonssteder som er frie for viruset og som sikrer produksjon av friske planter.
 • Rapportering om funn.
 • Fastsetting av tiltak for å utrydde viruset.
 • Gjennomføring av årlige kartleggingsundersøkelser.
 • Paprikasorter som er kjent å være resistente er unntatt fra reglene.

Se også Hva er potensielle karanteneskadegjørere?

Nøkkelinformasjon:

 • Status regelverk: Viruset er ikke regulert i forskrift om plantehelse, men viruset blir regnet som en potensiell karanteneskadegjører som Mattilsynet vil fastsette tiltak mot for å hindre introduksjon og spredning.  Viruset ble i september 2020 oppført på EPPOs A2 liste (liste over skadegjørere som forekommer lokalt i området som den internasjonale plantevernorganisasjonen EPPO dekker og som EPPO anbefaler sine medlemsland å regulere). I EU gjelder en forordning med midlertidige tiltak for å hindre introduksjon og spredning av viruset. Se egen faktaboks.
 • Symptomer: Tegn på infiserte planter viser seg som oftest først i de unge toppskuddene. Symptomene kan variere fra svært synlige skader, til å være nesten usynlige. Småplanter kan ofte mangle tegn på smitte. Gulfarging (klorose), mosaikk, lysere flekker eller mønster på bladene. Unge blader kan få bulking og bli smale og deformerte. Stilk og begerblad kan få brune flekker. Fruktene kan få ujevn og dårlig utviklet farge, samt brune, rynkete flekker. Symptomene kan forveksles med andre virus. 
 • Inspeksjonsmetode: Visuell kontroll vil kunne avdekke smitte i mottakelige sorter, men noen sorter viser ikke symptom. For sikker identifisering bør det tas prøver til laboratorieundersøkelser. Prøven kan tas ved at ett utvokst, ungt blad fra individuelle planter legges sammen i en plastpose. En prøve kan bestå av f.eks. ett blad fra 10 planter. Det bør høstes blad i øvre sjikt på plantene.
 • Aktuelle tiltak ved funn: Mattilsynet vil iverksette tiltak for å bekjempe og isolere smitte for å hindre videre spredning av viruset.
 • I småplanteproduksjon: Det kan bli aktuelt å pålegge tiltak som bl.a. omsetningstopp, begrense adgang til produksjonsanlegget, gjennomføre smittesporing, fjerne og sanere vertplanter, planteavfall og vekstmedium, pålegge hygienetiltak, inkl. vask og desinfeksjon av produksjonsanlegg, maskiner og utstyr og pålegge en vertplantefri periode før det kan etableres ny produksjon. Det vil også være aktuelt å gjennomføre videre kartlegging og prøvetaking for å komme fram til hvilke deler av produksjonsanlegget som blir vurdert som smittet
 • Aktuelle tiltak som kan bli vurdert i tomatproduksjonen: Mulighet for å avvente sanering til tomatproduksjonen er avsluttet, men innføre restriksjoner for å isolere smitte og hindre smittespredning, samt fjerne og destruere humler/humlebol.
 • Spredningsveier: Infiserte frø og småplanter. Viruset sprer seg raskt og enkelt ved mekanisk overføring og derfor kan også smitte overføres fra tomat- og paprikafrukter, brukte containere, kasser og utstyr i produksjon og transport/handel.
 • Utbredelse: Viruset er påvist i bl.a. Israel, Jordan, Tyskland, Nederland, Spania, Tyrkia, Hellas, Tsjekkia, Italia, Kypros, Frankrike, England, Polen, Mexico, USA og Kina. Det rapporteres jevnlig om funn i nye land. Fra oktober 2019 til mai i 2021 ble viruset bl.a. påvist i over 30 virksomheter i Nederland
Fant du det du lette etter?