Rapport

Kartlegging for tomatbrunflekkvirus 2021

Publisert 12.05.2022     Sist endret 12.05.2022

Rapporten beskriver resultater fra undersøkelse for tomatbrunflekkvirus (ToBRFV) i kommersiell tomat- og småplanteproduksjon i Rogaland. Formålet med programmet var å få kunnskap om evt. forekomst av dette viruset i Norge.

 

Hva er undersøkt:Mattilsynet samlet inn 394 bladprøver fra til sammen nesten 4000 individuelle planter. Totalt 17 gartnerier med tomat- eller småplanteproduksjon i Rogaland inngikk i kartleggingen.
Tidsrom:2021
Hva lette vi etter:Vi undersøkte forekomst av tomatbrunflekkvirus (ToBRFV) som de siste årene har blitt påvist i flere land i Europa og vekker stor bekymring.
Hva fant vi:Det ble ikke påvist smitte i noen av prøvene som ble undersøkt.
Hvem utførte oppdraget?NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner