Rapport

Overvåking- og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus 2021 og 2022

Publisert 22.05.2023     Sist endret 25.05.2023

Tomatbrunflekkvirus (TOBRFV) er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika. Rapporten beskriver resultater fra undersøkelser for dette viruset i kommersiell tomat- og småplanteproduksjon i Rogaland. Formålet med programmet var å få kunnskap om evt. forekomst av dette viruset i Norge.

ToBRFV kan ifølge EPPO infisere opptil 100% av plantene og forårsake 30-70% tap i tomatproduksjonen. Viruset ble først oppdaget i Jordan og Israel i 2014 og 2015 og har spredd seg raskt til Europa og andre land i verden og vekker stor bekymring.

Hva undersøkte vi?Mattilsynet samlet i 2021 inn 394 bladprøver fra til sammen nesten 4000 individuelle planter. Totalt 17 gartnerier med tomat- eller småplanteproduksjon i Rogaland inngikk i kartleggingen. I 2022 ble det samlet inn 150 prøver fra småplantproduksjonen i samme område.
Tidsrom:2021 og 2022
Hva lette vi etter?Vi undersøkte forekomst av tomatbrunflekkvirus (ToBRFV) i norsk tomatproduksjon og norsk småplanteproduksjon av tomat.
Hva fant vi?Det ble ikke påvist smitte i noen av prøvene som ble undersøkt.
Hvem utførte oppdraget?NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer