Forskrifter

Publisert 14.05.2018     Sist endret 02.09.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333

Regelverk og veiledning