Risikovurdering

Risikoanalyse (PRA) for Strawberry mottle virus

Publisert 21.10.2014     Sist endret 13.08.2020

På oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Bioforsk (nå NIBIO) i 2014 en forenklet risikovurdering for planteskadegjøreren Strawberry mottle virus. Arbeidet ble utført som grunnlag for fastsettelse av innførselskrav da det ble åpnet opp for import av jordbærplanter i 2015.

Strawberry mottle virus (SMoV) er et bladlusoverført virus som kan angripe jordbærplanter. Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste vektoren, men viruset kan også spres med andre bladlus som er vanlige i Norge.

Rapporten konkluderer med at risikoen for å få inn viruset med importerte planter er stor og at viruset kan etablere seg i Norge. Det er derfor viktig å fastsette strenge innførselskrav som risikoreduserende tiltak.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner