Plantesorter

Publisert 03.07.2013     Sist endret 31.01.2019

Mattilsynet behandler søknader om godkjenning av plantesorter for opptak på norsk offisiell sortsliste. Plantesortsnemnda fungerer som rådgivende organ for Mattilsynet i dette arbeidet.  Formålet med godkjenningen er å bidra til at sorter som markedsføres i Norge er best mulig tilpasset norske forhold.

Plantesortsnemnda behandler søknader om rettsbeskyttelse av plantesorter. Mattilsynet ivaretar sekretariatsfunksjonen for Plantesortsnemnda.

Relaterte kunngjøringer