Forskrifter

Publisert 11.02.2019     Sist endret 25.03.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Forskrift om gebyrer til Mattilsynet) 13.02.2004 406
Forskrift om gebyr i matforvaltningen 28.01.2004 221
Forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter (Plantesortforskriften) 01.10.1999 1069

Regelverk og veiledning