Faktaartikkel

Tradisjonssorter av grønnsaker

Publisert 12.02.2019     Sist endret 12.02.2019

En grønnsakssort kan godkjennes som tradisjonssort av grønnsaker dersom den ikke har særlig kommersiell produksjonsverdi. Sorten må være utviklet for dyrking under særlige klimatiske, jordbunnsmessige eller dyrkningstekniske forhold.

Det er ikke krav om nyhetsprøving eller verdiprøving under forutsetning av at det ved søknad foreligger tilfredsstillende:

  • betegnelse av sorten
  • beskrivelse av sorten
  • resultater fra offisielle eller uoffisielle forsøk
  • dokumentasjon fra søker om erfaring fra praktiske forsøk med dyrking, oppformering og bruk
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner