Verdiprøving av plantesorter

Publisert 01.11.2012     Sist endret 19.08.2022

Nye sorter av jordbruksvekster (korn, fôrvekster, poteter) skal prøves i tre år i offisiell verdiprøving før de kan godkjennes for opptak på norsk offisiell sortsliste.

Verdiprøvingen skal sikre at nye sorter er bedre enn sortene som allerede er på markedet i minst en egenskap. I denne sammenheng vurderes også om sorten er tilpasset et spesielt dyrkingsområde, en spesiell dyrkingsteknikk eller om den på andre måter har et spesielt bruksområde. 

I verdiprøvingen undersøkes sortenes dyrkingsegenskaper, som tidlighet, værresistens, sykdomsresistens og overvintringsevne, samt avlingsmengde og –kvalitet.

Forsøksfeltene legges ut i ulike geografiske regioner som dekker dyrkingsområdet for de ulike vekstgruppene. Verdiprøvingen gir derfor også svar på hvordan sorten er tilpasset dyrkingsforholdene i de ulike deler av landet.

Verdiprøvingen utføres av NIBIO, på oppdrag for Mattilsynet. Basert på resultatene fra verdiprøvingen gir NIBIO hvert år en tilrådning til Mattilsynet om hvilke sorter som bør godkjennes.

Verdiprøving av fôrvekster - varsel om oppstart av periodisering

Verdiprøvingen av fôrvekster vil fra og med 2020 bli organisert på en ny måte. Vi starter da opp med periodisering. Dette innebærer at verdiprøving av nye sorter av en art bare igangsettes hvert 5 år. Det vil ikke bli tatt inn nye sorter underveis i prøvingen. Nytt er også at det blir tre utleggsår istedenfor to som det har vært tidligere. Hvert felt høstes tre år. Gebyr for verdiprøving beregnes per utleggsår.

VIKTIG: For at en ny sort skal bli med når prøving av en ny art igangsettes, må søknad om godkjenning av sorten sendes innen 1. februar i oppstartsåret. Rekkefølgen på oppstart av ny prøving i de ulike artene blir:

OppstartsårArt
2020Engsvingel, raisvingel*
2021Timotei
2022Rødkløver, hvitkløver, luserne
2023Flerårig raigras, ettårig raigras, raisvingel*
2024Engsvingel, raisvingel*
2025Timotei
2026Rødkløver, hvitkløver, luserne
2027Flerårig raigras, ettårig raigras, raisvingel*


*Nye sorter av raisvingel prøves sammen med engsvingel eller raigras avhengig av om det er en svingeltype eller raigrastype

NIBIO: Sortsprøving i korn

NIBIO: Sortsprøving i potet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner