Rettsbeskyttelse av plantesorter

Publisert 27.11.2012     Sist endret 15.01.2013

I Norge er det Plantesortsnemnda som tildeler rettsbeskyttelse av plantesorter (planteforedlerrett). Mattilsynet ivaretar sekretariatsfunksjonen for Plantesortsnemnda.

Planteforedlerrett er sortseiers enerett til å selge og produsere formeringsmateriale (såkorn, frø, morplanter etc). Med en slik enerett kan sortseier kreve betaling av andre som vil produsere og formere sorten. Planteforedlerretten reguleres gjennom Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og Forskrift om planteforedlerrett, og er basert på bestemmelsene i den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av plantesorter, UPOV-konvensjonen av 1978 (International Union for the Protection of new Varieties of Plants).

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Postadresse:
Plantesortsnemnda
c/o Mattilsynet
Felles postmottak
Postboks 383
N-2381 Brumunddal

E-post: plantesortsnemnda@mattilsynet.no

Godkjente produkter og virksomheter

Gebyrer

Kostnader ved rettsbeskyttelse av plantesorter: Plantesortsnemda: Rettsbeskyttelse av plantesorter

Kostnader ved kjøp av kopi av DUS-test bestilt fra utenlandsk prøveinstitusjon (vedlegg 1, kapittel II): Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantesorter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer