Plantevernmidler

Publisert 08.10.2012     Sist endret 08.09.2021

Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske midler som brukes mot planteskadegjørere som sopp, ugras, insekter eller andre skadedyr. Midler som brukes til vekstregulering og nedsviing regnes også som plantevernmidler.

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Vi fører også tilsyn med at plantevernmidler selges og brukes slik regelverket sier.

De som bruker eller omsetter plantevernmidler har ansvar for å følge regelverket som omfatter import, salg og bruk av plantevernmidler.