Plantevernmidler

Publisert 08.10.2012     Sist endret 15.11.2012

For English, see: Authorisation of plant protection products

Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske midler som brukes mot planteskadegjørere som sopp, ugras, insekter eller andre skadedyr. Midler som brukes til vekstregulering og nedsviing regnes også som plantevernmidler.

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Vi fører også tilsyn med at plantevernmidler selges og brukes slik regelverket sier.

De som bruker eller omsetter plantevernmidler har ansvar for å følge regelverket som omfatter import, salg og bruk av plantevernmidler.

Godkjente plantevernmidler

Omsetningsstatistikk

Bruksstatistikk