Faktaartikkel

Autorisasjon av personer fra andre land

Publisert 18.10.2012     Sist endret 17.07.2020

Yrkesbrukere med gyldig autorisasjon fra andre EØS-land kan få norsk autorisasjonsbevis ved å gjennomføre nettbasert autorisasjonskurs og bestå tilhørende eksamen.

Nettkurset er kun tilgjengelig på norsk. Dette fordi det er nødvendig å dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper for å få norsk autorisasjon. I tillegg vil nettkurset gi opplæring i særnorske krav ved bruk av plantevernmidler. Bruk D-nummer eller norsk fødselsnummer ved påmelding til kurset.

Praktisk del av autorisasjonskurs må være gjennomført i Norge eller et annet EØS-land. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen for å få autorisasjonsbevis etter bestått eksamen. Yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler må dokumenteres.

Autorisasjonsbevisets gyldighet regnes fra dato for bestått autorisasjonskurs og ikke fra dato for utstedelse av autorisasjonsbevis.

Det gis i prinsippet ikke dispensasjon for å sprøyte uten autorisasjonsbevis. Dersom det allikevel søkes om dispensasjon, er det Mattilsynets regioner som behandler saken.

Den som utfører sprøytearbeidet skal ha autorisasjon. Det godtas ikke at en person med autorisasjon blander og gjør klar sprøyta, mens en person uten autorisasjon utfører sprøytearbeidet. Brukere av plantevernmidler plikter å sette seg inn og følge bruksrettledninger og advarsler som er påført eller lagt ved plantevernmiddelet i tillegg til kravene i forskriften.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 48


Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 48