Spørsmål og svar

Hvem arrangerer autorisasjonskurs for plantevernmidler?

Publisert 29.08.2012     Sist endret 27.03.2020

Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) i hvert enkelt fylke har det overordnende ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket og arrangert praksisdag. De kan delegere til andre å arrangere kurs og praksisdag.

Kontaktinfo til FMLA finnes under hvert enkelt fylke på nettsidene til Fylkesmannen.

De mest aktuelle kursarrangørene er studieorganisasjoner, fagskoler, landbruksrådgivningen og landbruksforvaltningen i kommunene.

Aktuelle steder å søke etter kurs:

Fant du det du lette etter?