Hvem har ansvar for autorisasjonsordningen?

Publisert 18.10.2012     Sist endret 01.02.2021

Mattilsynet har hovedansvaret for autorisasjonsordningen. De har også ansvar for å gi instruks og retningslinjer til statsforvalterens landbruksavdelinger eller den enkelte kommune samt ansvar for å sende ut autorisasjonsbevis.

Statsforvalterens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke har det overordnede ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket og arrangert praksisdag. Videre har de ansvar for tilsyn med og koordinering av kursvirksomheten og skal godkjenne alle lærere/instruktører. Oppgaven med å arrangere kurs og praksisdag kan delegeres til andre.

Statsforvalterens landbruksavdeling har også ansvar for at det blir arrangert eksamen og avsluttende oppgave. Dette kan delegeres til landbruksforvaltningen i kommunene.

Statsforvalterens landbruksavdeling/landbruksforvaltningen i kommunen har ansvar for:

  • å bestille nødvendig antall eksamens- og oppgavesett til deltagerne på autorisasjonskurs.
  • å registrere alle som har bestått eksamen og den avsluttende oppgaven i autorisasjonsdatabasen. Ved behov for tilgang til databasen må landbrukskontoret kontakte statsforvalterens landbruksavdeling. Landbruksavdelingen videreformidler beskjed til Mattilsynet og bekrefter behovet for tilgang.
  • å vurdere om de som ønsker autorisasjonsbevis er berettiget dette, samt å registrere disse i autorisasjonsdatabasen.
Fant du det du lette etter?