Hvem kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler?

Publisert 18.10.2012     Sist endret 01.06.2015

Autorisasjon for bruk av plantevernmidler kan gis personer som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg er det krav om at man må ha fylt 18 år og kan dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Yrker som er berettiget autorisasjon

Eksempler på hva som kan være yrkesmessig behov:r (listen er ikke uttømmende):

 • Eiere og ansatte på jordbruks- og skogbruksforetak og i planteskoler og gartnerier
 • Anleggsgartnere og ansatte i anleggsgartnervirksomheter
 • Barn/ektefelle/samboer/kårfolk som er involvert i gårdsdrifta
 • Personer som håndterer beisemidler for korn, såfrø mv.
 • Forhandlere og ekspeditører som selger plantevernmidler
 • Ansatte og studenter ved forskningsinstitusjoner og laboratorier som benytter plantevernmidler
 • Ansatte i landbruksrådgivningen
 • Undervisningspersonell ved fagskoler som underviser i plantevern
 • Personell med ansvar for samferdselsanlegg eller større grøntanlegg/fellesarealer som ikke er barns lekearealer
 • Greenkeepere på golfanlegg
 • Landbruksentrepenører som skal benytte plantevernmidler

Dersom du er i tvil om du er berettiget autorisasjon i ditt yrke anbefaler Mattilsynet at du tar kontakt med landbrukskontoret i din kommune for å avklare dette før du melder deg på et autorisasjonskurs.

Fant du det du lette etter?