Kursmateriell til autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler

Publisert 18.10.2012     Sist endret 11.07.2019

Kursmateriellet til tradisjonelle klasseromskurs består av "Handtering og bruk av plantevernmidler - grunnbok" og tilhørende arbeidsbok. I tillegg er en av bøkene om "Plantevern - integrert bekjempelse" en obligatorisk del av pensum.

Alternativt kan kursinnholdet fra nettbasert autorisasjonskurs benyttes.

Ved deltakelse på klasseromskurs brukes det samme kursmateriellet av både de som skal ha beviset for første gang, og de som skal fornye beviset. For de som skal fornye beviset vektlegger lærerne det som er nytt siden forrige kurs.

PDF-filer av integrert-heftene kan lastes ned fra NIBIOs hjemmesider. Informasjon om skadegjørere kan også hentes fra NIBIO.no: Plantevernleksikonet. Som en hjelp til å finne aktuelle skadegjørere kan oversikten «Plantevern i korn/frukt/fôrvekster», som finnes under Publikasjoner, benyttes.

Se også oversikt over kursmateriell.

Åkersprøyta er nøye omtalt i grunnboka og arbeidsboka fordi ca 80 % av de som tar autorisasjonsbeviset har åkersprøyte. Ytterligere informasjon om innstilling og bruk av åkersprøyta finnes på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): Åkersprøyter. Det er utgitt tilleggshefter som gir innføring i de andre sprøytetypene. Disse kan lastes ned under publikasjoner nederst på siden.

Papirutgave av heftene "Plantevern i frukt, integrert bekjempelse" og "FOKUS Bruk av plantevernmidler. Sprøyteknikk i veksthus" kan bestilles hos post@nibio.

Grunnbok, arbeidsbok og øvrige hefter kan bestilles fra Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, tlf: 55 38 88 38 / e-post: ordre@fagbokforlaget.no, eller i en bokhandel eller nettbokhandel.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner