Faktaartikkel

Til arrangører av autorisasjonskurs

Publisert 29.08.2012     Sist endret 09.09.2021

Det er utarbeidet en Sjekkliste for arrangører av autorisasjonskurs som kan være nyttig i forbindelse med et kursarrangement.

Presentasjoner til bruk på autorisasjonskurs

Det er laget power-point presentasjoner som bygger på kapitlene i "Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok" og det nettbaserte autorisasjonskurset. Presentasjoner med fokus på korn er tilgjengelig hos fylkesmannens landbruksavdeling. Alternativt kan det nettbaserte kurset benyttes direkte. Velg da kurset «Kursarrangør.» Her finnes materiell tilpasset korn, fôrvekster og grøntanlegg.

Presentasjonene er ment å være et hjelpemiddel for lærere/instruktører i undervisningen i autorisasjonsordningen. De som ønsker det kan bruke presentasjonene slik som de er, eller man kan velge ut det som passer for hvert enkelt kurs. Merk at alle illustrasjoner og bilder er beskyttet av lov om opphavsrett, og distribueres her kun til bruk i kursene. Dersom noen velger å omarbeide stoffet, skal alle illustrasjoner fortsatt være merket med "Kilde:" eller "Foto:".

De som ønsker å lage sitt eget undervisningsopplegg kan gjerne gjøre det.

Til undervisningen i kapitlet "Sprøyteutstyr, innstilling og bruk" anbefales nettsiden til Fakultet for realfag og teknolog (REALTEK) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Kursmateriell

En oversikt over kursmateriell finnes i lenken nedenfor. Kursmateriell kan bestilles fra Haugenbok.no og Bygdefolkets Studieforbund (BSF). Noe materiell kan også lastes ned fra NIBIO sine nettsider.

I forbindelse med nytt plantevernmiddelregelverk er det laget et innstikk i grunnbøker som trykkes opp fra og med oktober 2015. Innstikket kan lastes ned under Publikasjoner, og kan deles ut til kursdeltagere som har eldre versjoner av grunnboka.

Heftene om integrert plantevern finnes som PDF-er på NIBIOs nettsider. Vær oppmerksom på at disse ikke lenger oppdateres. Nyeste informasjon om skadegjørerne finnes i Plantevernleksikonet.

Les mer om kursmateriell her.

Andre nyttige ressurser

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, rådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 48


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, rådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 48