Bruk av plantevernmidler


Publisert 18.10.2012 | Sist endret 14.07.2017

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av skadegjørere som ugras, insekter og sopp samt til å regulere plantevekst m.m. Vanligvis brukes kjemiske stoffer, men det finnes også biologiske metoder for slik bekjemping.

Salg og bruk av plantevernmidler er regulert gjennom forskrift om plantevernmidler. Mattilsynet er ansvarlig for godkjenningen av nye produkter og endringer i bruk av midler som allerede er godkjent i Norge. Som hovedregel blir et preparat godkjent for 10 år om gangen. Det stilles strenge krav til dokumentasjon for å få godkjent nye preparater.

Et plantevernmiddel er kun tillatt å bruke i henhold til de bruksbetingelser som er oppgitt på godkjent etikett. Her settes det betingelser for hvilke kulturer preparatet er tillatt å bruke i, maksimal tillatte dose m.m. Funn av plantevernmiddelrester i mat over gjeldende grenseverdi kan indikere ulovlig bruk av et plantevernmiddel.

De som bruker plantevernmidler har ansvar for at regelverket for oppbevaring og bruk av plantevernmidler blir fulgt.

Mer om bruk av plantevernmidler

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny plantevernmiddelvirksomhetAltinn

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev