Veiledere

Publisert 18.10.2012     Sist endret 08.07.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler 11.05.2020 PDF
Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann - Versjon 1.1 11.05.2020 PDF
Veileder til forskrift om plantevernmidler 03.06.2016 PDF

Regelverk og veiledning