Regelverksprosess

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert 29.10.2019     Sist endret 29.10.2019

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Forordningene som sendes på høring gjelder både godkjenning av nye aktive stoffer, kortvarig forlengelse av tidligere godkjente stoffer og fornyelse eller avslag ved revurdering av tidligere godkjente stoffer.

I tillegg omfatter høringen en forordning om endring av prinsipper for vurdering av plantevernmidlers effekt på bier.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende tidligere endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 30. september 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordninger til endring av forskrift sendes på høring

 

Høringsfrist: 11.12.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

HOFF SA 10.12.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37