Regelverksprosess

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert 25.02.2020     Sist endret 26.02.2020

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Forordningene som sendes på høring gjelder både fornyelse eller avslag ved revurdering av tidligere godkjente stoffer, og om kortvarig forlengelse av tidligere godkjente stoffer.

I tillegg omfatter høringen en forordning om endring av prosedyrene for behandling av søknad om fornyet godkjenning av aktive stoffer.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende tidligere endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 16. desember 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordninger til endring av forskrift sendes på høring

Det er ikke lagt ved endringsforskrift i høringen. Dette skyldes at forordningene som omfattes av høringen, vil bli tatt inn i plantevernmiddelforskriften på ulike tidspunkter avhengig av den senere behandlingen i EØS-komitéen. Høringsbrevet har vært til LMD for klarering for høring.

 

Høringsfrist: 15.04.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 03.03.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37