Regelverksprosess

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert 19.08.2021     Sist endret 20.08.2021

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Forordningene som nå blir sendt på høring, innebærer primært oppdatering av lister over aktive stoffer som kan inngå i plantevernmidler. I tillegg gjelder høringen også avgjørelser på søknader om godkjenning av nye aktive stoffer og basisstoffer, og bestemmelser om dataformat ved innsending av søknad om godkjenning av aktive stoffer.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende tidligere endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 12. juli 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordninger til endring av forskrift sendes på høring

Det er ikke lagt ved endringsforskrift i høringen. Dette skyldes at forordningene som omfattes av høringen, vil bli tatt inn i plantevernmiddelforskriften på ulike tidspunkter avhengig av den senere behandlingen i EØS-komitéen. Høringsbrevet har vært til LMD for klarering for høring.

 20.08.2021
Høring

 

Høringsfrist 01.10.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, tlf. 22 77 91 37.