Regelverksprosess

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert 15.03.2022     Sist endret 15.03.2022

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Endringene som blir sendt på høring, innebærer primært oppdatering av lister over aktive stoffer som kan inngå i plantevernmidler. I tillegg gjelder høringen også avgjørelser på søknader om godkjenning av nye aktive stoffer.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende tidligere endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 15. desember 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Det er ikke lagt ved endringsforskrift i høringen. Dette skyldes at forordningene som omfattes av høringen, vil bli tatt inn i plantevernmiddelforskriften på ulike tidspunkter avhengig av den senere behandlingen i EØS-komitéen. Høringsbrevet har vært til LMD for klarering for høring.

 

Høringsfrist 26.04.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, Torstein.Skjolden@mattilsynet.no, tlf. 22 77 91 37.