Regelverksprosess

Forslag om økt kompetansekrav for plantevernmidler som er gasser

Publisert 09.06.2020     Sist endret 21.05.2021

Forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler setter krav til kompetanse for plantevernmidler til yrkesbruk. Yrkesbrukere må gjennomføre autorisasjonskurs og bestå eksamen. I autorisasjonskurset er det imidlertid lite fokus på plantevernmidler i gassform

Etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1406 om skadedyrbekjempelse er det krav til et tilleggskurs for å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding». Mattilsynet planlegger å foreslå samme kompetansekrav for plantevernmidler med denne merkingen. I dag er ingen slike plantevernmidler godkjent i Norge

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet arbeider med forskriftsutkast

Mattilsynet arbeider med utkast til endringer i forskrift om plantevernmidler.

 08.06.2020
 
Høring

Forslag til endringer i kompetansekrav ved bruk av gassingsprodukter sendes på høring.

 

 21.05.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39