Hva menes med barns lekeareal?

Publisert 01.07.2015     Sist endret 09.05.2017

Som en tommelfingerregel anser vi arealer som er tilrettelagt med for eksempel lekestativer/sandkasser som lekearealer. Dette gjelder både når lekeapparatene finnes i barnehager og skoler, men også i borettslagets fellesområder eller i en kommunal park/grøntområde. Utover dette må «barns lekearealer» vurderes i hvert enkelt tilfelle i forhold til hvor man erfaringsmessig vet at barn leker. Dersom for eksempel prydbuskene i borettslaget utgjør barnas trehytte skal det ikke sprøytes der.

Dersom du kommer frem til at området ikke er et lekeareal, er det viktig at du skilter når du har sprøytet, slik at foreldre kan vurdere om barn skal leke der eller ei. For skolegårder og barnehager regnes uansett hele området som barns lekeareal, uavhengig av om hele området blir benyttet til lek eller ikke.

All bruk av plantevernmidler, både hobbypreparater og yrkespreparater, er forbudt på barns lekearealer.

Forbudet som gjelder mot sprøyting på barns lekearealer vil gjelde for fotballbaner og idrettsbaner i noen tilfeller, for eksempel for fotballbaner i skolegårder eller i borettslag, som er beregnet for barns lek. Her må det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.For fotballbaner og idrettsbaner som ikke vurderes til å være barns lekearealer, gjelder reglene for arealer som er åpne for allmenn ferdsel. Dette betyr at det er begrenset hvilke plantevernmidler som er tillatt å bruke (se over). Dessuten skal det vurderes om andre metoder enn kjemiske plantevernmidler kan benyttes. Ett eksempel på dette, er at kokende vann kan være et godt alternativ til sprøyting langs gjerdene. Det er også viktig å huske å skilte med plakater dersom man benytter plantevernmidler på slike områder.

Fant du det du lette etter?