Spørsmål og svar

Hvilke preparat kan brukes på arealer som er åpne for allmenn ferdsel?

Publisert 01.07.2015     Sist endret 01.07.2015

Spredning av plantevernmidler med farebetegnelsen «Giftig» eller «Meget giftig», plantevernmidler merket som «Akutt giftig», og plantevernmidler merket med «Kronisk helsefare» sammen med varselordet «Fare», er forbudt på beplantninger som grenser mot offentlige veier eller private hager og i parker eller andre offentlig tilgjengelige områder. Forbudet gjelder ikke utmark.

Farebetegnelsene «giftig» eller «meget giftig» kan leses på etiketter for de preparatene det gjelder. Dette er merking basert på gammelt regelverk. Fra 1. juni 2015 er det innført et nytt system for merking. Begrepene «akutt giftig» og «kronisk helsefare» og «fare» er i utgangspunktet med i det nye systemet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner