Hvilke regler gjelder ved sprøyting med glyfosat i modent bygg?

Publisert 14.07.2017     Sist endret 18.07.2017

Det er tillatt å sprøyte med glyfosat mot kveke i moden byggåker uten gjenlegg. Det er imidlertid flere betingelser som må være oppfylt før du kan sprøyte.

Plantevernmidler skal brukes korrekt. Det er et krav i plantevernmiddelforskriften. Korrekt bruk betyr at man må følge bestemmelsene som står oppført på plantevernmiddelets etikett.

Byggåkeren skal være gulmoden

For glyfosatpreparater er det et krav om at byggåkeren skal være gulmoden før du sprøyter mot kveke. For de fleste preparatene er det heller ikke tillatt å sprøyte før tidligst 5 dager etter gulmodning. At åkeren er gulmoden betyr at planta har slutter å transportere næring til kornet. En gulmoden plante er gul i fargen, med unntak av leddknuter og kornets bukfure.

Dersom byggåkeren har områder med større eller mindre innslag av korn i andre utviklingsstadier enn gul- og/eller fullmodningsstadiet, det vil si innslag av grønn etterrenning, regnes ikke disse områdene som modne nok til å bli sprøytet. Områder med en blanding av modent og umodent korn kan ikke sprøytes med glyfosat før alt kornet er gulmodent eller fullmodent. Det gjelder også selv om de grønne plantene bare utgjør en mindre del av totalvolumet, og uavhengig av hvilket vekststadium det umodne kornet befinner seg i. Kravet gjelder også uavhengig av hvilken ugrasmengde som finnes i åkeren.

Sprøytetidspunkt og behandlingsfrist

Glyfosatpreparater bør kun brukes i moden byggåker i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning mot ugraset. Importører av glyfosat oppgir at i de fleste områder vil åker som høstes fram til i hvert fall 15. september gi mulighet for behandling i stubbåker. Det vil med andre ord si at du bør vente med å sprøyte til etter at du har tresket dersom værforholdene tillater innhøsting innen midten av september.

Husk også på at behandlingsfristen er sju dager, dvs. at det skal gå minst sju dager fra eventuell sprøyting til du kan treske.

Annet

Åker som skal benyttes til såkorn må ikke sprøytes. Det gjelder også kornåker med fangvekster. Der må det verken sprøytes i moden byggåker eller i stubben om høsten.

Som for all bruk av plantevernmidler gjelder også de generelle kravene om å inneha autorisasjon for å bruke plantevernmidler, integrert bekjempelse, journalføring mv.

Brudd på regelverket kan medføre trekk av autorisasjon for bruk av plantevernmidler i ett år.

Hele området som skal sprøytes må være gulmodent. Husk også at glyfosatpreparater bør kun brukes i moden byggåker i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning mot ugraset. (Foto: Mattilsynet)
Hele området som skal sprøytes må være gulmodent. Husk også at glyfosatpreparater bør kun brukes i moden byggåker i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning mot ugraset. (Foto: Mattilsynet)

Gulmoden åker med grønn etterrenning kan ikke sprøytes. (Foto: Mattilsynet)
Gulmoden åker med grønn etterrenning kan ikke sprøytes. (Foto: Mattilsynet)
 

Fant du det du lette etter?