Kunngjøring

Invitasjon til å gi innspill til vurdering av glyfosat i EU

Publisert 05.11.2021     Sist endret 05.11.2021

Plantevernmiddelet glyfosat (det aktive stoffet i ugressmiddelet Roundup) revurderes for tiden i EU. Alle som er interessert, oppfordres til å komme med innspill i denne prosessen.

EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) inviterer til å kommentere på selve vurderingsrapporten av glyfosat, mens ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået) ber om kommentarer på forslag til hvordan glyfosat skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare (glyfosats CLH-rapport).

Alle interesserte parter oppfordres til å sende inn kommentarer innen 22. november 2021.

Mye brukt som ugressmiddel

Glyfosat er det aktive stoffet i det mye brukte ugrasmiddelet Roundup. Det største bruksområdet for glyfosat i Norge er bekjempelse av kveke i korndyrking. Ellers er det tillatt å bruke glyfosatpreparater blant annet mot ugress i frukthager, i skog- og juletreplantasjer, langs veier og jernbane samt på industriarealer og udyrka areal (f.eks. grasanlegg).

Det har lenge vært stor oppmerksomhet og diskusjon rundt bruken av glyfosat og glyfosats virkning på miljøet og menneskers helse. Blant annet har det vært diskutert om glyfosat kan være kreftfremkallende, men både EFSA og ECHA har tidligere konkludert med at glyfosat ikke er kreftfremkallende.

Revurdering og videre godkjenning av glyfosat

For å beskytte helse og miljø er det strenge krav for godkjenning av plantevernmidlers aktive stoffer i EU. De aktive stoffene revurderes med jevne mellomrom for å sikre at stoffene fortsatt oppfyller kravene for godkjenning. Glyfosat ble forrige gang revurdert og godkjent i 2017 for en periode på fem år, altså ut 2022. Nå er revurderingsprosessen i gang igjen.

På hjemmesidene til EFSA og ECHA kan du finne vurderingsrapportene og informasjon om hvordan du kan komme med innspill.

Les mer:

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Abdelkarim Abdellaue, avdelingssjef, avdeling nasjonale godkjenninger, tlf. 22 77 91 33


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Abdelkarim Abdellaue, avdelingssjef, avdeling nasjonale godkjenninger, tlf. 22 77 91 33