Mulig endring av regelverket for avstand til vann ved bruk av plantevernmidler

Publisert 25.09.2017     Sist endret 11.05.2020

På etikettene til plantevernmidler er det ofte angitt en avstandsgrense til vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster. Disse grensene er fra tre til tretti meter alt etter egenskapene til det aktuelle plantevernmiddelet. Mattilsynet har i det siste ført flere tilsyn med avstandskravet, og har sett at det er en del som ikke overholder avstandskravet.

Det at kravet ikke blir overholdt kan gi større risiko for uheldige miljø- og helseeffekter.

Mattilsynet har fått flere henvendelser fra ulike aktører i næringen om at dette kravet setter store begrensninger på utnyttelsen av mange landbruksareal i Norge. Næringen har også foreslått at de danske reglene, som tillater spredning nærmere vann enn etikettgrensen dersom det blir brukt avdriftsreduserende dyser, også blir innført i Norge.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Innspill fra næringen

Mattilsynet har fått innspill fra næringen med flere med ønske om å vurdere endringer i regelverket for spredning nær vann.

 

Dato: 28.03.2017
Se innspillene (12)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (12)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Vestfold 25.10.2017
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 18.10.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18.10.2017
Norsk Landbruksrådgiving 20.10.2017
Norges Bondelag 24.10.2017
Norgesfôr AS 17.10.2017
Privat innsender 13.10.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 13.10.2017
NMBU REALTEK 13.10.2017
Fylkesmannen i Østfold 13.10.2017
Norsk Plantevern Forening 12.10.2017
Fylkesmannen i Telemark 05.10.2017

Oppdrag fra LMD

Mattilsynet har fått  i oppdrag fra LMD å vurdere endringer i regelverket. Blant annet å vurdere om de danske reglene kan være aktuelle også i Norge.

 

Dato: 10.07.2017
Se innspillene (12)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (12)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Vestfold 25.10.2017
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 18.10.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18.10.2017
Norsk Landbruksrådgiving 20.10.2017
Norges Bondelag 24.10.2017
Norgesfôr AS 17.10.2017
Privat innsender 13.10.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 13.10.2017
NMBU REALTEK 13.10.2017
Fylkesmannen i Østfold 13.10.2017
Norsk Plantevern Forening 12.10.2017
Fylkesmannen i Telemark 05.10.2017

Ønske om innspill

Mattilsynet ønsker innspill fra næringen og andre aktører på de forutsetningene som er beskrevet i  punkt 5.13, 5.14, 5.21 og 5.22 i den danske veiledningen, og da spesielt hvilke konsekvenser disse vil ha under norske forhold. I tillegg ønskes det innspill på hvordan næringen ser for seg at bruken av slikt utstyr kan dokumenteres ved tilsyn.

 

Frist: 15.10.2017
Se innspillene (12)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (12)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Vestfold 25.10.2017
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 18.10.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18.10.2017
Norsk Landbruksrådgiving 20.10.2017
Norges Bondelag 24.10.2017
Norgesfôr AS 17.10.2017
Privat innsender 13.10.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 13.10.2017
NMBU REALTEK 13.10.2017
Fylkesmannen i Østfold 13.10.2017
Norsk Plantevern Forening 12.10.2017
Fylkesmannen i Telemark 05.10.2017

Brev til LMD om behov for mer utredning

Mattilsynet har sendt brev til LMD om at det må mer utredning til før oppdraget kan besvares. Mattilsynet er i dialog med NMBU og NLR for å innhente nødvendig kunnskap.

 22.11.2017
Se innspillene (12)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (12)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Vestfold 25.10.2017
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 18.10.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18.10.2017
Norsk Landbruksrådgiving 20.10.2017
Norges Bondelag 24.10.2017
Norgesfôr AS 17.10.2017
Privat innsender 13.10.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 13.10.2017
NMBU REALTEK 13.10.2017
Fylkesmannen i Østfold 13.10.2017
Norsk Plantevern Forening 12.10.2017
Fylkesmannen i Telemark 05.10.2017

Nye regler for avdriftsreduksjon innføres

Mattilsynet har fått i oppdrag fra LMD å innføre differensierte avstandskrav ved avdriftsreduksjon. Endringen skal gjøres på etikett etter vurdering av hvert enkelt plantevernmiddels egenskaper, men det skal også åpnes opp for en overgangsløsning for allerede godkjente preparat etter søknad.

 26.09.2019
Se innspillene (12)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (12)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Vestfold 25.10.2017
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 18.10.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18.10.2017
Norsk Landbruksrådgiving 20.10.2017
Norges Bondelag 24.10.2017
Norgesfôr AS 17.10.2017
Privat innsender 13.10.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 13.10.2017
NMBU REALTEK 13.10.2017
Fylkesmannen i Østfold 13.10.2017
Norsk Plantevern Forening 12.10.2017
Fylkesmannen i Telemark 05.10.2017

Informasjon sendt ut om den nye ordningen

Mattilsynet har sendt brev til bondeorganisasjonene, NLR, plantevernmiddelimportørene med flere om den nye ordningen.

 09.10.2019
Se innspillene (12)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (12)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Vestfold 25.10.2017
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 18.10.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18.10.2017
Norsk Landbruksrådgiving 20.10.2017
Norges Bondelag 24.10.2017
Norgesfôr AS 17.10.2017
Privat innsender 13.10.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 13.10.2017
NMBU REALTEK 13.10.2017
Fylkesmannen i Østfold 13.10.2017
Norsk Plantevern Forening 12.10.2017
Fylkesmannen i Telemark 05.10.2017

Veileder publisert

Mattilsynet har publisert veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler. Etiketter med ulike avstandsgrenser til vann vil publiseres etter søknad fra plantevernmiddelfirmaene.

 11.05.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39