Når må jeg merke areal som er behandlet med plantevernmidler?

Publisert 01.07.2015     Sist endret 09.05.2017

Hvis du sprer plantevernmidler på arealer som er åpne for allmenn ferdsel, skal du merke dette arealet med plakater. Merkekravet gjelder normalt ikke på innmark, fordi et vanlig jorde ikke er et areal som er åpent for allmenn ferdsel. Dette betyr at du ikke trenger å merke når du sprøyter på et jorde som ligger ved siden av en vei som er åpen for allmenn ferdsel, fordi selve jordet er privat. Av hensyn til turgåere er det selvfølgelig tillatt å merke langs private veier som er mye benyttet som turveier, selv om du ikke har plikt til dette. Det vil i noen tilfeller likevel kreves merking med plakater også på innmark. Dette kan for eksempel være om du driver en inn-på-tunet gård, og deler av gården må anses som åpen for allmenn ferdsel.

Du har også plikt til å merke på innmark dersom det går en sti gjennom et behandlet felt, og denne stien er en lovlig etablert sti som er åpen for allmenn ferdsel. Når du har sprøytet plantevernmidler på arealer som er åpne for allmenn ferdsel, må du merke veier eller stier som fører inn i disse områdene, for eksempel en sti inn til et sprøytet areal i skogen.

Ved sprøyting langs offentlig vei (på veikant og lignende) er det krav til merking. Det kan likevel tenkes unntak fra dette, for eksempel langs en motorvei hvor det uansett er forbudt å gå eller sykle. Da vil veikanten i praksis ikke være åpen for allmenn ferdsel. Her må du gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke spesifisert et krav til hvor tett du skal skilte, men det er naturlig at skiltene plasseres slik at de er synlige ved startpunktet, der det kommer større tilførselsårer og på naturlige stoppunkter som busslommer og rasteplasser.

Ved spredning av plantevernmidler i veksthus skal det informeres om eventuell håndteringsfrist. Som generell regel bør det være grundig utluftning av veksthuset, og ingen bør gå inn i veksthuset før etter to døgn uten bruk av verneutstyr. Eventuell bruk av hansker ved arbeid med behandlede planter fremkommer av etiketten. I tillegg gjelder egne regler gitt av Arbeidstilsynet.

Fant du det du lette etter?