Regelverksprosess

Nye risikoindikatorer på plantevernmiddelområdet

Publisert 30.08.2019     Sist endret 17.09.2019

Gjeldende forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Forskriften tok inn det nye EU-regelverket på området, deriblant direktiv 2009/128/EF om bærekraftig bruk av pesticider. I følge dette direktivet skulle det på et senere tidspunkt fastsettes harmoniserte risikoindikatorer. EU har nå vedtatt i direktiv (EU) 2019/782 en endring i direktivet om bærekraftig bruk av pesticider, som innfører harmoniserte risikoindikatorer.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

De harmoniserte risikoindikatorene på plantevernmiddelområdet sendes på høring.

 

Høringsfrist 11.10.2019
 
Fant du det du lette etter?