Faktaartikkel

Plantevernmidlene Steward og Avaunt 150 EC (indoksakarb) fases ut i Norge

Publisert 28.02.2022     Sist endret 28.02.2022

Plantevernmidlene Steward og Avaunt 150 EC (indoksakarb) brukes mot skadeinsekter i eple, pære, grønnsaker på friland, tomat i veksthus og i oljevekster. Nå fases midlene ut i Norge og i EU. Både Steward (reg. nr. 2010.7.18) og Avaunt 150 EC (reg. nr. 2017.24.18) kan importeres og selges frem til og med 19. juni 2022, og lagres og brukes frem til og med 19. september 2022.

Bakgrunn for utfasingen er at det aktive stoffet indoksakarb er revurdert i EU. Vurderingen viser høy risiko for langtidseffekter for ville pattedyr og særlig små, plantespisende pattedyr. Det er også høy risiko for bier ved bruk i mais, sukkermais og salat til frøproduksjon. I tillegg er det høy risiko for forbrukere og arbeidere når middelet brukes i salat.

Revurderingen viste at godkjenningskriteriene i regelverket på plantevernmiddelområdet ikke er oppfylt, og indoksakarb mistet deretter godkjenningen i desember 2021. Norge har gjennom EØS-avtalen innført EU-regelverk på plantevernmiddelområdet, og EUs beslutning gjelder dermed også i Norge.

Du kan lese om avslaget i EU i forordning (EU) nr. 2021/2081.

Fant du det du lette etter?