Plantevernmilder: Søknader og meldinger til kommunen (skog, utmark, kantsoner og åkerholmer)

Publisert 30.06.2015     Sist endret 30.06.2015

Kommunen har flere delegerte oppgaver etter forskrift om plantevernmidler. Det er utarbeidet en instruks for kommunens oppgaver.

Den delegerte myndigheten omfatter følgende:

  • § 9 om autorisasjonsbevis
  • § 18 om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy (helikopterspredning i skog)
  • § 19 om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet
  • § 22 om spredning av plantevernmidler på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større.

Den som ønsker å spre plantevernmidler fra helikopter i skog eller på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større må sende inn søknad om dette til kommunen innen 1. oktober året før spredningen er planlagt utført.

Ved spredning med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har en plikt til å sende melding til kommunen innen 1. oktober samme år som spredningen er utført.

Søknads- og meldingsplikten i utmark gjelder imidlertid ikke motorisert håndholdt og ryggbåret spredeutstyr.

Spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer er i utgangspunktet forbudt. Kommunen kan likevel etter søknad gi tillatelse dersom det er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Forbudet omfatter ikke direkte stubbebehandling.

Kommunen kan ikke gi tillatelse til spredning som er i strid med plantevernmiddelets etikett. Dersom en ønsker å søke om bruk av plantevernmiddel som er i strid med etiketten må det søkes om dispensasjon til Mattilsynet. Dette kan for eksempel gjelde bekjemping av fremmede arter nærmere vann enn 3 meter.

Vær oppmerksom på at kommunen kan ha laget egne elektroniske utgaver av skjemaene under. For søknadskjemaene til spredning fra luftfartøy og utmark er det imidlertid et krav at skjemaene inneholder minimum de samme opplysningene som er etterspurt i disse utgavene.

Søknadsskjema bokmål

Søknad om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy
Søknad spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer
Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark (≥ 15 dekar
Melding om spredning av plantevernmidler (≤15 dekar)

Søknadskjema nynorsk

Søknad om spreiing av plantevernmiddel fra luftfartøy
Søknad om spreiing av plantevernmiddel i kantsone og på årkerholmar
Spreiing av plantevernmiddel i utmark (≥ 15 dekar)
Melding om spreiing av plantevernmiddel i utmark (≤15 dekar)

Fant du det du lette etter?