Regelverksprosess

Revisjon av direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler

Publisert 09.06.2020     Sist endret 09.08.2021

Direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler er gjennomført i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler. EU har tatt et initiativ for å gjøre endringer i dette direktivet.

Dette initiativet til endringer er en av del av EUs «Farm to Fork»-strategi og er en oppfølging av EUs Green Deal. Målet er å imøtekomme offentlige bekymringer, og å redusere bruken og risikoen av kjemiske plantevernmidler.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

EU-høring av veikart for endringer i direktivet

EU-kommisjonen har publisert et veikart for evaluering av direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler og en konsekvensvurdering. EU inviterer innbyggere, eksperter og interessenter til å gi sine tilbakemeldinger på veikartet innen 7. august 2020. Merk at tilbakemeldingen skal sendes direkte til EU.

 08.06.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39