Faktaartikkel

Tilsyn med bruk av plantevernmidler i 2020

Publisert 13.02.2020     Sist endret 26.06.2020
Foto: Colorbox

Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet vil i 2020 konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler hos anleggsgartnere og greenkeepere. Tilsynet vil imidlertid strekke seg over i 2121 på grunn av forsinkelsene koronautbruddet har medført.

Dette ser vi etter

Vi skal kontrollere at anleggsgartnere og greenkeepere følger kravene i plantevernmiddelforskriften. Det kommer særlig til å være fokus på:

  • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
  • riktig bruk av plantevernmidler
  • at det føres journal for integrert plantevern, journal over tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
  • at sprøytet areal merkes med plakater dersom det er åpent for allmenn ferdsel
  • at det ikke sprøytes på lekeplasser, skoler og i barnehager
  • at det ikke brukes yrkespreparater i private hager
  • funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
  • oppbevaring av plantevernmidler.
Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Hele landetHele 2020Minst 100 anleggsgartnere
og greenkeepere på landsbasis
Etterlevelse av plantevernmiddelregelverket

 

Fant du det du lette etter?