Tilsyn med bruk av plantevernmidler i 2021

Publisert 19.01.2021     Sist endret 27.01.2021
Foto: Colorbox

Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet vil i 2021 konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler hos juletreprodusenter, anleggsgartnere og greenkeepere.

Dette ser vi etter

Vi skal kontrollere at juletreprodusenter, anleggsgartnere og greenkeepere følger kravene i plantevernmiddelforskriften. Det kommer særlig til å være fokus på:

  • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
  • riktig bruk av plantevernmidler
  • at det føres journal for integrert plantevern, journal over tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
  • at sprøytet areal merkes med plakater dersom det er åpent for allmenn ferdsel
  • at det ikke sprøytes på lekeplasser, skoler og i barnehager
  • at det ikke brukes yrkespreparater i private hager
  • funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
  • riktig oppbevaring av plantevernmidler.
Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Hele landetHele 2021100 juletreprodusenter/ anleggsgartnere/ greenkeepere på landsbasis.Etterlevelse av plantevernmiddelregelverket

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle juletreprodusenter, anleggsgartnere og greenkeepere i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Alle som benytter plantevernmidler skal til enhver tid plantevernmiddelreelverket i sin helhet. Dere kan finne mer informasjon om regelverket i veileder til plantevernmiddelforskriften.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer