Kunngjøring

Endring av regelverket for avstand til vann ved bruk av plantevernmidler

Publisert 11.05.2020     Sist endret 11.05.2020

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler. Dette vil gi bedre utnyttelse av jordbruksareal, uten at det øker risikoen for vannforurensing.

På etiketten til plantevernmidler er det ofte angitt avstandskrav til overflatevann, som innsjøer, bekker og åpne grøfter med vann. Det er obligatorisk å følge kravet.

Mattilsynet har nå godkjent de første etikettene, der det er flere ulike avstander. De korteste avstandene kan bare benyttes hvis du bruker avdriftsreduserende utstyr og teknikker.

Det er plantevernmiddelfirmaene som må søke om å endre etikett. Endrede etiketter publiseres på Mattilsynets nettsider, og brukere kan forholde seg til nettetiketten selv om de allerede har kjøpt plantevernmiddelet med gammel etikett.

I forbindelse med nye avstandskrav, har Mattilsynet laget en ny veileder som forklarer hvordan man kan redusere avdriften, forstå de nye etikettene, måle avstand til vann, føre vannjournal, hvilket spredeutstyr som kan brukes og hvordan utstyret skal stilles inn:

Veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler

Mattilsynet har også laget en ny veileder om vegeterte buffersoner:

Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann - Versjon 1 

Innføring av differensierte avstandskrav ved avdriftsreduksjon, er gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Mattilsynet: Torhild Tveito Compaore seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 39.


Les mer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Mattilsynet: Torhild Tveito Compaore seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 39.