Spørsmål og svar

Hva er overflatevann?

Publisert 04.05.2020     Sist endret 04.05.2020

Overflatevann er åpent vann. For eksempel vil innsjøer, fjorder, elver, bekker, åpne grøfter med vann, vannførende stikkrenner og dammer eller vannspeil på grøntområder regnes som overflatevann.

Grøfter som i korte perioder i vekstsesongen er vannførende regnes som overflatevann når det er fritt vann der, eller når det er varslet nedbør, fordi dette vil føre til risiko for vannforurensning. Lukkede grøfter, sølepytter osv. regner vi ikke som overflatevann.

Fant du det du lette etter?