Spørsmål og svar

Kan jeg redusere den vegeterte buffersone ved å redusere avdriften av plantevernmiddelet?

Publisert 04.05.2020     Sist endret 04.05.2020

Nei, den kan ikke reduseres. Vegetert buffersone er tett bunnvegetasjon for å redusere risiko for avrenning langs bakken. Kravene til avdriftsreduksjon er for å redusere avdrift i luft. Det er noen får plantevernmiddel som har krav til vegetert buffersone, og det er fordi disse plantevernmidlene har egenskaper som gjør at det er spesielt stor risiko for negative effekter i vannmiljø ved avrenning.

Fant du det du lette etter?