Kunngjøring

Mattilsynet vil revidere risikovurderingen av plantevernmidler etter ny rapport fra VKM

Publisert 16.06.2021     Sist endret 16.06.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert om scenarioene for avrenning og drenering til overflatevann som brukes i miljørisikovurderingen av plantevernmidler i EU er relevante for Norge. Mattilsynet har nå mottatt VKMs rapport og vil jobbe videre med den.

Hva er vurderingen?

Hovedkonklusjonen i rapporten er at scenarioene er lite relevante for Norge på grunn av forskjeller i temperaturforhold. De lavere temperaturene i Norge kan gi saktere nedbrytning av plantevernmidler i jorda, noe som igjen kan føre til økt risiko for at plantevernmidlene havner på avveie. Det vil si at scenarioene kanskje ikke beskytter landbruksnært overflatevann i tilstrekkelig grad uten en korrigering av temperatur.

Flere av scenarioene kan likevel benyttes i risikovurderingen, siden nedbør (intensitet, mengde og tidspunkt i forhold til når jordet ble sprøytet med plantevernmidler) er den viktigste miljøfaktoren når man anslår risiko for forurensning i vann, og ikke temperatur.

Fire norske scenarioer ble også vurdert. Disse er ifølge rapporten bedre tilpasset jordbruksområdene i Norge, men bør ikke brukes alene fordi de blant annet ikke er dekkende for områder med mye nedbør.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet jobber med en revisjon av miljørisikovurderingen av plantevernmidler. Basert på rapporten fra VKM og egne undersøkelser skal vi sende en rapport med våre anbefalinger til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Dette arbeidet begynner etter planen i august 2021, og interesserte parter vil få mulighet til å komme med innspill i en høring.

Mer informasjon om prosessen videre finner du på Mattilsynets nettsider

Les mer om rapporten hos VKM - Avrenning og drenering til overflatevann: relevans av scenarioer

Fant du det du lette etter?