Regelverksprosess

Miljørisikovurderingen av plantevernmidler skal revideres

Publisert 06.10.2020     Sist endret 29.03.2023

Mattilsynet har fått spørsmål om de såkalte «scenarioene for overflatevann» som brukes i miljørisikovurderingen av plantevernmidler og hvor representative de er for norske landbruksområder.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har gitt Mattilsynet klarsignal for å sette i gang en revisjon av metodene våre. LMD ba også Mattilsynet om å vurdere muligheten for å godkjenne plantevernmidler til bruk i avgrensede områder, i tilfeller der et plantevernmiddel ikke kan godkjennes for hele landet på grunn av risiko for vannforurensing.

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere relevansen av overflatevanns-scenarioene som brukes i miljørisikovurderingen av plantevernmidler. Rapporten fra VKM ble ferdigstillt i juni 2021.

Mattilsynet har brukt VKM-rapporten og egne undersøkelser som grunnlag for vårt svar til LMD. Dette arbeidet ble ferdigstilt i mai 2022, og interesserte parter vil få mulighet til å komme med innspill i en høring.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Bestilling fra LMD

Her kan du lese bestillingen som Mattilsynet fikk fra LMD.

 

 28.01.2020
 
Bestilling til VKM

Her kan du lese bestillingen fra Mattilsynet til VKM. Bestillingen er på engelsk, med norsk oversettelse av bakgrunn og mandat.

 

 09.06.2020
 
Mottatt rapport fra VKM

Rapporten fra VKM ble ferdigstilt i juni 2021. Se "Last ned saksdokumentasjon"
Rapporten er også publisert på nettsidene til VKM.

 

Juni 2021 
Høring

Mattilsynet har utarbeidet et foreløpig svar til LMD og ønsker innspill.

 

 

Høringsfrist 02.08.2022
 
Vurdering av høringssvar

Mattilsynet sammenstiller og vurderer høringssvar

 

August 2022 
 
Mattilsynet publiserer endelig svar til LMD

Rapportene er publisert på nettsidene til Mattilsynet.

 

Mars 2023 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cathrine Skaar Hoel, Avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo. E-post.: Cathrine.Skaar.Hoel@mattilsynet.no.