Spørsmål og svar

Er det tillatt å bruke neonikotinoider i Norge?

Publisert 05.11.2012     Sist endret 04.12.2020

Neonikotinoider er en type plantevernmiddel som har vært brukt mot skadeinsekter. Bruk av neonikotinoider har vært omdiskutert siden noen av neonikotinoidene er ekstremt giftige for bier. Neonikotinoidene omfatter blant annet de aktive stoffene imidakloprid, klotianidin, tiametoksam og tiakloprid. De siste årene har kun imidakloprid og tiakloprid vært godkjent i Norge, men begge stoffene fases nå ut.

Imidakloprid

I 2018 vedtok EU-kommisjonen å forby all utendørs bruk av neonikotinoidene, imidakloprid, klotianidin og tiametoksam, og kun tillate bruk i permanente veksthus. Dermed ble godkjenningen for alle plantevernmidler med imidakloprid til utendørs bruk, samt prydplanter i veksthus, også trukket i Norge.

I november 2020 mistet imidakloprid også godkjenningen til bruk i andre kulturer i veksthus. Plantevernmidler som inneholder imidakloprid til bruk i veksthus har fått innvilget en utfasingsperiode og kan selges til og med 1. juni 2021, og videre lagres og brukes til og med 1. juni 2022

Tiakloprid

Neonikotinoidet tiakloprid mistet godkjenningen i 2019. Plantevernmidler med tiakloprid er i en utfasingsperiode og er tillatt solgt i Norge til og med 3. november 2020, og tillatt brukt i Norge til og med 3. februar 2021.

Les mer om neonikotinoider på Europakommisjonens nettsider

Fant du det du lette etter?